Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach informuje:

KOMUNIKAT NR 2 „Woda z wodociągu publicznego Niedźwiedź Kępa podawana dla miejscowości Kępa, Szczepanowice, Niedźwiedź, Trątnowice, Czechy, Polanowice, Ratajów, Kleśnia jest zdatna do spożycia przez ludzi”


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej  w dniu 2 kwietnia 2019 r. z wodociągu publicznego Niedźwiedź Kępa w punktach poboru: z ujęcia, dwóch  punktów na sieci wodociągowej wskazanego wodociągu oraz z przepompowni w Polanowicach wydana została decyzja stwierdzająca:

przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym woda może być używana do picia, jak również innych celów domowych.

ZGKiM w Słomnikach