Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach informuje:

KOMUNIKAT NR 1 „Woda z wodociągu publicznego Prandocin Iły podawana dla mieszkańców miejscowości Prandocin Iły, Muniakowice, Wężerów, Orłów, Orłów Górny na terenie gminy Słomniki jest warunkowo zdatna do spożycia”

Dotyczy mieszkańców miejscowości Prandocin Iły, Muniakowice, Wężerów, Orłów, Orłów Górny na terenie gminy Słomniki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w związku ze stwierdzoną ponadnormatywną zawartością azotanów w wodzie w ilości 59±8 mg/l (wartość dopuszczalna 50mg/l) dostarczanej z wodociągu publicznego Prandocin Iły gmina Słomniki, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Prandocin Iły, Muniakowice, Wężerów, Orłów, Orłów Górny wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że:

„Woda z wodociągu publicznego Prandocin Iły podawana dla mieszkańców miejscowości Prandocin Iły, Muniakowice, Wężerów, Orłów, Orłów Górny na terenie gminy Słomniki jest warunkowo zdatna do spożycia. Stwierdzona podwyższona zawartość w wodzie azotanów w ilości 59±8 mg/l (wartość dopuszczalna 50mg/l) nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, za wyjątkiem niemowląt do 3 miesiąca życia karmionych z butelki. W celu ograniczenia ryzyka odradza się przygotowania posiłków dla niemowląt z użyciem wody o ponadnormatywnej zawartości azotanów.

W pozostałych przypadkach woda może być używana bez ograniczeń m.in. do celów spożywczych, mycia zębów, mycia naczyń, warzyw i owoców”.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Załączniki:
Pobierz plik (komunikat_170719.pdf)Komunikat PPIS[ ]41 kB