Informuje się, że w związku z usunięciem błędu systemowego indywidualne rachunki bankowe wykazane na fakturach wystawionych przez Gminę Słomniki znajdują się w wykazie "Biała lista podatników" w związku z powyższym należności za faktury należy dokonywać na rachunki indywidualne wskazane na fakturze.