Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach, jako zarządzający Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszczącym się na terenie oczyszczalni ścieków ul. Niecała w Słomnikach, uprzejmie informuje, że z dniem 19.03.2020r rozpoczynamy prace związane z budową nowego punktu odbioru odpadów, oraz modernizacji oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym PSZOK nie będzie dostępny dla mieszkańców gminy Słomniki. Planowany termin oddania nowego PSZOK to koniec września tego roku.

Odbiór odpadów komunalnych, segregowanych, wielkogabarytowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym harmonogramem.