Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach przypomina, że w przypadku chęci oddawania odpadów biodegradowalnych należy powyższy fakt zgłosić w deklaracji o gospodarowaniu odpadami komunalnymi (jeżeli wcześniej nie zgłoszono).

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słomnikach nr XIV/192/19 z dnia 9 grudnia 2019r. Stawka opłaty dla osób oddających bioodpady wynosi 25 zł od osoby. Zwolnienie w wysokości 1 zł od osoby na miesiąc dotyczy tylko tych nieruchomości dla których zadeklarowano kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym.

Wszelkie informacje w sprawie deklaracji o gospodarowaniu odpadami komunalnymi można uzyskać pod numerem telefonu: ZGKiM  12 388-10-43 wewn. 5