Drukuj

Komunikat PSSE w Krakowie: Woda z wodociągu publicznego Prandocin Iły, podawana dla mieszkańców miejscowości Prandocin Iły, Muniakowice, Wężerów, Orłów, Orłów Górny na terenie gminy Słomniki jest zdatna do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 21 lipca 2021 r. z wodociągu publicznego Prandocin Iły w punktach poboru: tj.: ujęcie oraz dwa dodatkowe punkty czerpalne na sieci wodociągowej wskazanego wodociągu, wydana została decyzja stwierdzająca:

przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym woda może być używana do picia, jak również innych celów domowych.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

                                                                                                                                 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krakowie

dr n. med. Ewa Wiercińska

Odsłony: 1270