Harmonogram odbioru odpadów przez Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Oddział Miechów z terenu gminy Słomniki w 2022 roku.

Pierwsze półrocze

Miasto

Obszar wiejski i bloki