Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach uprzejmie przypomina, że od dnia 13.02.2022 r. rozpoczyna się drugi rok obowiązywania taryf na wodę i ścieki zatwierdzonych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Organ Regulacyjny Decyzją nr KR.RZT.70.28.2920 z dnia 3 lutego 2022 r. na okres 3 lat.

Jednocześnie informuje, że pełna treść decyzji znajduje się na stronie internetowej ZGKiM oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słomnikach. Data publikacji Decyzji 08.02.2021 r.