Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Słomniki w 2023 roku.

Pierwsze półrocze

Miasto

Obszar wiejski i bloki

Drugie półrocze

Miasto

Obszar wiejski