Stawki za odbiór i przesył nieczystości płynnych z transportem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach

 
 

Cena netto

Cena brutto

Grupa I

Odbiór nieczystości płynnych z szamb zbiorowych od Wspólnot Mieszkaniowych ścieków bytowych.

19,00 zł

20,52 zł

Grupa II

Odbiór nieczystości płynnych z szamb od indywidualnych gospodarstw domowych ścieki wyłącznie o charakterze bytowym.

22,00 zł

23,76 zł

Grupa III

Odbiór nieczystości płynnych z szamb od Przedsiębiorców wyłącznie ścieków o charakterze bytowym.

24,00 zł

25,92 zł

Grupa IV

Odbiór nieczystości płynnych z szamb od Podmiotów gospodarczych ścieki o charakterze przemysłowym.

25,00 zł

27,00 zł

Grupa V

Odbiór nieczystości płynnych z szamb poza terenem Miasta i Gminy Słomniki od indywidualnych gospodarstw domowych ścieki wyłącznie o charakterze bytowym.

25,00 zł

27,00 zł

Grupa VI

Dla zbiorników bezodpływowych oddających ścieki wyłącznie bytowe nie więcej niż 6 m3 stosuje się ryczałtową opłatę w wysokości 132 zł i w ramach tej opłaty zostanie wywiezione do 6 m3 ścieków.

132,00 zł

142,56 zł