Woda z wodociągu publicznego Prandocin Iły dostarczana dla mieszkańców miejscowości: Prandocin Iły, Muniakowice, Wężerów, Orłów, Orłów Górny (gmina Słomniki) jest warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Krakowie informuje, że w związku ze stwierdzoną ponadnormatywną zawartością azotanów w wodzie w ilości 51 ± 7 mg/l (wartość dopuszczalna 50 mg/l) dostarczanej z wodociągu publicznego Prandocin Iły zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Prandocin Iły, Muniakowice, Wężerów, Orłów, Orłów Górny, wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym PPIS w Krakowie informuje, że:

„Woda z wodociągu publicznego Prandocin Iły podawana dla mieszkańców miejscowości Prandocin Iły, Muniakowice, Wężerów, Orłów, Orłów Górny na terenie gminy Słomniki jest warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi. Stwierdzona podwyższona zawartość w wodzie azotanów w ilości 51 ± 7 mg/l (wartość dopuszczalna 50 mg/l) nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, za wyjątkiem niemowląt do 3 miesiąca życia karmionych z butelki. W celu ograniczenia ryzyka odradza się przygotowywanie posiłków dla niemowląt z użyciem wody o ponadnormatywnej zawartości azotanów. W pozostałych przypadkach woda może być używana bez ograniczeń m. in do celów spożywczych, mycia zębów, mycia naczyń, warzyw i owoców.”

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.