Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Słomnikach ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w budynku przy  ul. Żeromskiego 2 w Słomnikach