Dyrektor ZGKiM w Słomnikach ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż koparko – ładowarki URSUS typ K-162