Informacja o wyniku przetargu na najem wiaty nr 5, nr 6, nr 7 oraz nr 8 znajdującej się przy budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach przy ulicy Żeromskiego 2 w Słomnikach.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach podaje do publicznej wiadomości informację, że do przetargu nie zgłosił się żaden potencjalny oferent, przetarg na wiaty nr 5, nr 6, nr 7 oraz nr 8 został nierozstrzygnięty.

 

Słomniki, dnia 14.05.2024r.