Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach ul. Kościuszki 64 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości zlokalizowanych w budynku przy ul. Żeromskiego 2 w Słomnikach.