Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach uprzejmie informuje, że w związku z trwającymi pracami modernizacji przepompowni wody, budowy nowego zbiornika w Polanowicach, prosimy profilaktycznie o używanie wody do spożycia po przegotowaniu.

Stan wody jest monitorowany.