HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY SŁOMNIKI
W OKRESIE  LIPIEC– GRUDZIEŃ 2024 R.

 

Obszar miejski

 

SŁOMNIKI

ULICE

DZIEŃ WYWOZU

od 6:00 do ZAKOŃCZENIA

-Zmieszane odpady komunalne

-Odpady segregowane (szkło, papier, plastik)

-Odpady BIO

-Odpady zielone ( 1.07.2024-30.11.2024)

VII

VIII

IX

X

XI

XII

ul. Bema
ul. Poniatowskiego
ul. Słoneczna
ul. Św. Jana Pawła II
ul. Św. Siostry Faustyny
ul. Norwida
ul. Wyspiańskiego
ul. Kasprowicza
ul. Rydla
ul. Lelewela
ul. 29 Listopada
ul. Mickiewicza
ul. Krasińskiego
ul. Proszowska
ul. Brykalskiego
ul. Partyzantów
ul. Moniuszki
ul. Chopina
ul. Matejki
ul. Chełmońskiego
ul. Kossaka
ul. Malczewskiego
ul. Niecała
ul. Zagłoby
ul. Hubala
ul. Krakowska
ul. Krótka
ul. Batorego
ul. Św. Królowej Jadwigi

PONIEDZIAŁEK ODPADY ZMIESZANE I BIO

01

15

29

12

26

09

23

07

21

04

18

 

02

16

30

 

WTOREK SEGREGACJA

02

16

30

13

27

10

24

08

22

05

19

03

17

31

ul. Kościuszki
ul. Łokietka
ul. Żeromskiego
ul. Wolności
ul. Rejtana
ul. Rzemieślnicza
ul. Okrzei
ul. Strzelecka
ul. Kilińskiego
ul. Karpacka
ul. Grunwaldzka
ul. Rzeźnicza
ul. Słowackiego
ul. 3 Maja
ul. Polna
ul. Wiśniowa
ul. Mirka
ul. Kolejowa
ul. Kazimierza Wielkiego
Rynek
ul. Górzysta
ul. Zamknięta
ul. Staszica

PONIEDZIAŁEK ODPADY ZMIESZANE I BIO

 

08

22

 

05

19

02

16

30

14

28

08

25

09

23

WTOREK SEGREGACJA

09

23

06

20

03

17

01

15

29

12

26

10

24

BLOKI:

ul. Słoneczna
ul. Św. Jana Pawła II
ul. Św. Siostry Faustyny
ul. Kolejowa

ODPADY ZMIESZNE, BIO 2 X TYDZIEŃ (PONIEDZIAŁEK I PIĄTEK)

POZOSTAŁA SEGREGACJA  WG. POTRZEB  (WTOREK I PIĄTEK)

 

Teren wiejski

 

NAZWA

 

MIEJSCOWOŚCI

 

ODBIÓR

od 6:00 do ZAKOŃCZENIA

Zmieszane odpady komunalne - 1 raz na 2 tygodnie

Odpady segregowane (szkło, papier, plastik) – 1 raz w miesiącu

Odpady zielone (1.07.2024-30.11.2024) – 1 raz na 2 tygodnie

VII

VIII

IX

X

XI

XII

JANIKOWICE

MUNIAKOWICE

PRANDOCIN IŁY

ORŁÓW

Zmieszane + Bio

05; 19

02; 16; 30

13; 27

11; 25

08; 22

06; 20

Plastik + Papier

05

02

13

11

08

06

Szkło

19

30

27

25

22

20

WĘŻERÓW

SMROKÓW

LIPNA WOLA

ZAGAJE SMROKOWSKIE

Zmieszane + Bio

12; 26

09; 23

06; 20

04; 18; 31

 15; 29

13; 27

Plastik + Papier

12

09

06

04; 31

 

13

Szkło

26

23

20

18

15

27

JANUSZOWICE

KACICE

 

Zmieszane + Bio

01; 15; 29

12; 26

09; 23

07; 21

04; 18

02; 16; 30

Plastik + Papier

01

12

09

07

04

02

Szkło

15

26

23

21

18

16

PRANDOCIN

PRANDOCIN -WYSIOŁEK

Zmieszane + Bio

02; 16; 30

13; 27

10; 24

08; 22

05; 19

03; 17; 31

Plastik + Papier

16

13

10

08

05

03

Szkło

30

27

24

22

19

17

 

POLANOWICE

TRĄTNOWICE

SZCZEPANOWICE

 

Zmieszane + Bio 

03; 17; 31

14; 28

11; 25

09; 23

06; 20

04; 18

Plastik + Papier

03

14

11

09

06

04

Szkło

31

28

25

23

20

18

MIŁOCICE

WESOŁA

ZABORZE

Zmieszane + Bio 

04; 18

01; 14; 29

12; 26

10; 24

07; 21

05; 19

Plastik + Papier

04

01

12

10

07

05

Szkło

18

29

26

24

21

19

KĘPA

BROŃCZYCE

WAGANOWICE

CZECHY

Zmieszane + Bio

10; 24

07; 21

04; 18

02; 16; 30

13; 27

11; 23

Plastik + Papier

10

07

04

02

13

11

Szkło

24

21

18

16

27

23

 

RATAJÓW NIEDŹWIEDŹ

Zmieszane + Bio

11; 25

08; 22

05; 19

03; 17; 31

14; 28

12; 24

Plastik + Papier

11

08

05

03

14

12

Szkło

25

22

19

17

28

24

BLOKI:

 

RATAJÓW 130-131

ODPADY ZMIESZNE 2 X TYDZIEŃ (PONIEDZIAŁEK I PIĄTEK)

ODPADY SEGREGOWANE WG. POTRZEB