Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w  poleca swoje usługi w zakresie:

  • Wywozu odpadów komunalnych stałych i płynnych.
  • Produkcji i sprzedaży wody, wykonywania podłączy wodno-kanalizacyjnych, usuwania awarii wodno-kanalizacyjnych.
  • Sprzedaży gazu (propan – butan)
  • Administracji i zarządzania lokalami mieszkalnymi w zasobach komunalnych i Wspólnotach Mieszkaniowych.
  • Produkcji i sprzedaży energii cieplnej.

Obsługujemy kompleksowo także:

  • oczyszczalnię ścieków
  • kanalizację  fekalno-burzową
  • przepompownie
  • kotłownię komunalną
  • ujęcia i przepompownie wodne

 

Informujemy, że ze względu na zmianę przepisów, od 01.03.2011 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie świadczy usług związanych z obsługą cmentarza.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.