Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach informuje:

KOMUNIKAT NR 1 „Woda z wodociągu publicznego Prandocin Iły podawana dla mieszkańców miejscowości Prandocin Iły, Muniakowice, Wężerów, Orłów, Orłów Górny na terenie gminy Słomniki jest warunkowo zdatna do spożycia”

Dotyczy mieszkańców miejscowości Prandocin Iły, Muniakowice, Wężerów, Orłów, Orłów Górny na terenie gminy Słomniki.

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2019 zmieniają się opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Szczegóły w załączniku.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach informuje:

KOMUNIKAT NR 2 „Woda z wodociągu publicznego Niedźwiedź Kępa podawana dla miejscowości Kępa, Szczepanowice, Niedźwiedź, Trątnowice, Czechy, Polanowice, Ratajów, Kleśnia jest zdatna do spożycia przez ludzi”

Informacja dla dostawców ścieków i odbiorców wody na terenie Gminy Słomniki

Informacja dla dostawców nieczystości płynnych odbieranych wozami asenizacyjnymi na terenie Gminy Słomniki