Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach uprzejmie informuje, że w związku z trwającymi pracami modernizacji przepompowni wody, budowy nowego zbiornika w Polanowicach, prosimy profilaktycznie o używanie wody do spożycia po przegotowaniu.

Stan wody jest monitorowany.

Informacja dla dostawców ścieków i odbiorców wody na terenie Gminy Słomniki

Informacja dla dostawców nieczystości płynnych odbieranych wozami asenizacyjnymi na terenie Gminy Słomniki