Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach przypomina, że w przypadku chęci oddawania odpadów biodegradowalnych należy powyższy fakt zgłosić w deklaracji o gospodarowaniu odpadami komunalnymi (jeżeli wcześniej nie zgłoszono).

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Słomnikach nr XIV/192/19 z dnia 9 grudnia 2019r. Stawka opłaty dla osób oddających bioodpady wynosi 25 zł od osoby. Zwolnienie w wysokości 1 zł od osoby na miesiąc dotyczy tylko tych nieruchomości dla których zadeklarowano kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym.

Wszelkie informacje w sprawie deklaracji o gospodarowaniu odpadami komunalnymi można uzyskać pod numerem telefonu: ZGKiM  12 388-10-43 wewn. 5

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach, jako zarządzający Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszczącym się na terenie oczyszczalni ścieków ul. Niecała w Słomnikach, uprzejmie informuje, że z dniem 19.03.2020r rozpoczynamy prace związane z budową nowego punktu odbioru odpadów, oraz modernizacji oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym PSZOK nie będzie dostępny dla mieszkańców gminy Słomniki. Planowany termin oddania nowego PSZOK to koniec września tego roku.

Odbiór odpadów komunalnych, segregowanych, wielkogabarytowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Informuje się, że w związku z usunięciem błędu systemowego indywidualne rachunki bankowe wykazane na fakturach wystawionych przez Gminę Słomniki znajdują się w wykazie "Biała lista podatników" w związku z powyższym należności za faktury należy dokonywać na rachunki indywidualne wskazane na fakturze.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Słomnikach

 

 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie o przydatności wody do spożycia z wodociągu Prandocin Iły.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach informuje:

KOMUNIKAT NR 1 „Woda z wodociągu publicznego Prandocin Iły podawana dla mieszkańców miejscowości Prandocin Iły, Muniakowice, Wężerów, Orłów, Orłów Górny na terenie gminy Słomniki jest warunkowo zdatna do spożycia”

Dotyczy mieszkańców miejscowości Prandocin Iły, Muniakowice, Wężerów, Orłów, Orłów Górny na terenie gminy Słomniki.

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2019 zmieniają się opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Szczegóły w załączniku.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach informuje:

KOMUNIKAT NR 2 „Woda z wodociągu publicznego Niedźwiedź Kępa podawana dla miejscowości Kępa, Szczepanowice, Niedźwiedź, Trątnowice, Czechy, Polanowice, Ratajów, Kleśnia jest zdatna do spożycia przez ludzi”

Informacja dla dostawców ścieków i odbiorców wody na terenie Gminy Słomniki

Informacja dla dostawców nieczystości płynnych odbieranych wozami asenizacyjnymi na terenie Gminy Słomniki