Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że na podstawie raportów z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 5 sierpnia 2022 r. z wodociągu publicznego Prandocin Iły w punktach poboru tj.: ujęcie oraz dwa dodatkowe punkty czerpalne na sieci wodociągowej wskazanego wodociągu, wydana została decyzja stwierdzająca

przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym  i fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym woda może być używana do picia, jak również innych celów domowych.

    z up. Państwowego Powiatowego
  Inspektora Sanitarnego w Krakowie
                             /+/
      mgr inż. Małgorzata Kadłuczka
   Kierownik Oddziału Higieny Pracy