„Woda z wodociągu publicznego Prandocin Iły, podawana dla mieszkańców miejscowości Prandocin Iły, Muniakowice, Wężerów, Orłów, Orłów Górny na terenie gminy Słomniki jest zdatna do spożycia przez ludzi”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody, pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 7 marca 2023 r. z wodociągu publicznego Prandocin Iły z ujęcia wody oraz z dwóch dodatkowych punków czerpalnych na sieci wodociągowej wskazanego wodociągu,  wydana została decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym woda może być używana do picia, jak również innych celów domowych.

 

                                                                                                    Państwowy Powiatowy
                                                                                             Inspektor Sanitarny w Krakowie
                                                                                                                      /+/
                                                                                                  dr n.med. Ewa Wiercińska