Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu użytkowego nr 109, nr 110, nr 111 oraz nr 112 znajdującego się w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach przy ulicy Żeromskiego 2 w Słomnikach.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach podaje do publicznej wiadomości informację, że do przetargu nie zgłosił się żaden potencjalny oferent, przetarg na lokale nr 109, nr 110, nr 111 oraz nr 112 został nierozstrzygnięty.

 

 Słomniki, dnia 13.05.2024 r.