Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu użytkowego nr 4 i nr 5 znajdującego się w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach przy ulicy Żeromskiego 2 w Słomnikach.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach podaje do publicznej wiadomości informację, że do przetargu nie zgłosił się żaden potencjalny oferent, przetarg na lokal nr 4 oraz lokal nr 5 został nierozstrzygnięty.

                                                                                                          Słomniki, dnia 14.05.2024r.