Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot.: przetarg na sprzedaż Mercedes Benz 308:

Marka i typ:

- Mercedes Benz 308

Uzasadnienie unieważnienia:

  1. Postępowanie prowadzone było w trybie: przetarg pisemny dnia 14.05.2024r
  2. Wynik postępowania:

Przetarg nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym.

Uzasadnienie:

W wymaganym terminie tj. do dnia 14.05.2024 r. do godz. 12.00, nie wpłynęły oferty.