Dyrektor ZGKiM w Słomnikach ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż Mercedes Benz 308