Woda z wodociągu publicznego Prandocin Iły dostarczana dla mieszkańców miejscowości: Prandocin Iły, Muniakowice, Wężerów, Orłów, Orłów Górny (gmina Słomniki) jest warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi.

W związku z remontem sieci wodociągowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach informuje mieszkańców :

  • ul, Krakowska
  • ul. Hubala
  • Wesoła
  • Ratajów
  • Miłocice
  • Zaborze

O czasowej przerwie w dostawie wody w dniu 07.03.2022 r. w godz. 09:00 – 15:00.

Za zaistniałą przerwę w dostawie wody uprzejmie przepraszamy.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach uprzejmie przypomina, że od dnia 13.02.2022 r. rozpoczyna się drugi rok obowiązywania taryf na wodę i ścieki zatwierdzonych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Organ Regulacyjny Decyzją nr KR.RZT.70.28.2920 z dnia 3 lutego 2022 r. na okres 3 lat.

Jednocześnie informuje, że pełna treść decyzji znajduje się na stronie internetowej ZGKiM oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słomnikach. Data publikacji Decyzji 08.02.2021 r.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach: inspektor ds. finansowo-księgowych.

Szczegóły

Komunikat PSSE w Krakowie: Woda z wodociągu publicznego Prandocin Iły, podawana dla mieszkańców miejscowości Prandocin Iły, Muniakowice, Wężerów, Orłów, Orłów Górny na terenie gminy Słomniki jest zdatna do spożycia przez ludzi.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach zatrudni osobę chętną do pracy na stanowisku: Konserwator oczyszczalni ścieków.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach zatrudni osobę chętną do pracy na stanowisku: kierowca ciągnika rolniczego.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie: Woda z wodociągu publicznego Prandocin Iły podawana dla mieszkańców miejscowości Prandocin Iły, Wężerów, Muniakowice, Orłów, Orłów Górny na terenie gminy Słomniki jest warunkowo zdatna do picia przez ludzi.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach zatrudni osobę do pracy na stanowisku: kierowca kat. C – wóz asenizacyjny,
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.