Poniżej publikujemy wnioski i inne druki obowiązujące w ZGKiM Słomniki.

Poniżej publikujemy deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.