Komunikat nr 2 dla mieszkańców miejscowości zaopatrywanych w wodę wodociągiem publicznym Słomniki z ujęcia Słomniki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych powtórnie w dniu 10 maja 2024r. z wodociągu  publicznego Słomniki z punktów: ujęcie wody, oczyszczalnia ścieków ul. Niecała w Słomnikach, Prandocin Borek – zbiornik wody, stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi, dostarczanej wodociągiem publicznym Słomniki z ujęcia Słomniki

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym w zakresie badanych parametrów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

W związku z powyższym woda może być używana do picia, jak również do innych celów domowych.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Krakowie

 

Państwowy Powiatowy
  Inspektor Sanitarny w Krakowie

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W SŁOMNIKACH
ul. T. Kościuszki 64, 32-090 Słomniki

Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach, dotyczy: jakości wody do spożycia przez ludzi dla mieszkańców zaopatrywanych w wodę wodociągiem publicznym Słomniki, z ujęcia Słomniki.
Na podstawie pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (HK.9022.46.2024) z dnia 10-05-2024 r. informuje,m że po powtórnym badaniu wody z wodociągu publicznego Słomniki, z trzech punktów stwierdzono, że jakość wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych (bakterie grupy coli i Escherichia coli) spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W badanych próbkach wody nie stwierdzono bakterii grupy coli i Escherichia coli.

Komunikat Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach dla mieszkańców miejscowości Słomniki

w sprawie jakości wody:

woda w sieci wodociągowej Słomniki do celów konsumpcyjnych tj.: picia, mycia zębów, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także kąpieli dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością, może być używana wyłącznie po przegotowaniu (minimum 2 minuty). Nie należy pić wody surowej. Wodę można używać do celów sanitarno-higienicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Krakowie w dniu 8 maja 2024 r. otrzymał cząstkowe sprawozdanie z badań jakości wody z punktu zgodności: ul. Niecała w Słomnikach, gdzie stwierdzono obecność bakterii grupy Coli w ilości 5 NPL/100 ml wody (wartość parametryczna 0 NPL/100 ml).

W badanej próbie wody nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli.

Równocześnie zawiadamia się o podjęciu natychmiastowych działań naprawczych zmierzających do zapewnienia właściwej jakości wody do spożycia przez ludzi dostarczanej mieszkańcom miejscowości z wodociągu publicznego Słomniki.

 

Dyrektor ZGKiM Słomnikach ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż Volkswagen Transporter 1,9 D

Dyrektor ZGKiM w Słomnikach ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż Star 1142 - śmieciarka

Dyrektor ZGKiM w Słomnikach ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż koparko – ładowarki URSUS typ K-162

Dyrektor ZGKiM w Słomnikach ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż Mercedes Benz 308

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Słomnikach ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości zlokalizowanych w budynku przy ul. Żeromskiego 2 w Słomnikach

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Słomnikach ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanych w budynku przy  ul. Żeromskiego 2 w Słomnikach

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Słomnikach ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości zlokalizowanych w budynku przy ul. Żeromskiego 2 w Słomnikach