Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Słomnikach ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości zlokalizowanych w budynku przy ul. Żeromskiego 2 w Słomnikach

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Słomniki przeznaczonych do najmu/dzierżawy w trybie przetargowym na czas oznaczony. Dotyczy budynku przy ul. Stefana Żeromskiego 2, 32-090 Słomniki.

Stawki za odbiór i przesył nieczystości płynnych transportem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach od 15.04.2023

„Woda z wodociągu publicznego Prandocin Iły, podawana dla mieszkańców miejscowości Prandocin Iły, Muniakowice, Wężerów, Orłów, Orłów Górny na terenie gminy Słomniki jest zdatna do spożycia przez ludzi”

Woda z wodociągu publicznego Prandocin Iły dostarczana dla mieszkańców miejscowości: Prandocin Iły, Muniakowice, Wężerów, Orłów, Orłów Górny (gmina Słomniki) jest warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi.

Stawki za odbiór i przesył nieczystości płynnych z transportem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że na podstawie raportów z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 5 sierpnia 2022 r. z wodociągu publicznego Prandocin Iły w punktach poboru tj.: ujęcie oraz dwa dodatkowe punkty czerpalne na sieci wodociągowej wskazanego wodociągu, wydana została decyzja stwierdzająca

przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym  i fizykochemicznym spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym woda może być używana do picia, jak również innych celów domowych.

    z up. Państwowego Powiatowego
  Inspektora Sanitarnego w Krakowie
                             /+/
      mgr inż. Małgorzata Kadłuczka
   Kierownik Oddziału Higieny Pracy

Woda z wodociągu publicznego Prandocin Iły dostarczana dla mieszkańców miejscowości: Prandocin Iły, Muniakowice, Wężerów, Orłów, Orłów Górny (gmina Słomniki) jest warunkowo zdatna do spożycia przez ludzi.

W związku z remontem sieci wodociągowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach informuje mieszkańców :

  • ul, Krakowska
  • ul. Hubala
  • Wesoła
  • Ratajów
  • Miłocice
  • Zaborze

O czasowej przerwie w dostawie wody w dniu 07.03.2022 r. w godz. 09:00 – 15:00.

Za zaistniałą przerwę w dostawie wody uprzejmie przepraszamy.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach